Den s projektem PEDAL 1.12.2022

1.listopadu byl výzkumný projekt Pedal představen vědecké i odborné veřejnosti. Akce měla dvě části, první polovina sestávala z přednášek zahraničních expertů a objasnila projekt PEDAL v mezinárodním kontextu. Doktorka Nicola Shaughnessy, profesorka performance na Universitě v Kentu, posluchačům v přednášce zahrnující i animovaný film a úryvky z dokumentu nastínila využití umění jako výpovědi osob s autismem, její kolegyně, doktorka Melissa Trimingham, přes internetovou aplikaci pohotově a názorně demonstrovala tvořivou práci s maňásky. Veřejnost se díky živě přenášeným vstupům hbitě koordinovaným hlavním řešitelem projektu, docentem Janem Šiškou, seznámila s hlavní zahraniční koordinátorkou projektu, profesorkou Julií Beadle-Brown z University of Kent a doktorkou Renátou Tichou z partnerského projektu realizovaného výzkumným centrem ICI z University of Minnesota.

Došlo k setkání mnoha zainteresovaných stran: přišli zájemci z řad studentů, přátelé, rodiče, učitelky, pedagogové divadelních a uměleckých volnočasových aktivit, děkan pedagogické fakulty i vedoucí katedry pedagogiky.

Po přednáškách a rautu následovala vernisáž obrazů pracovníka projektu, Michaela Bednáře, který celý večer moderoval. Do druhé části, založené na propojení s jeho životním příběhem, vnesl osobitost přispívající k budování přátelské a vstřícné atmosféry. Krátce představil videoklipy, které v projektu vznikly a poté účastníkům o svých obrazech a námětech tvorby rapoval do hudebního podkresu. Kontext Michaelovy životní dráhy a širokou skupinu jeho přátel a spolupracovníků přiblížila v závěrečném příspěvku jeho maminka. Koncept výstavy objasnila kurátorka Ivana Příhoda Pavlů, která Michaelovu tvorbu sleduje a podporuje ve výtvarném oboru ZUŠ Trnka více než deset let. Vernisáž i vystavená díla vzbudila zájem a 15.11. uskutečnil Michael Bednář komentovanou prohlídku.

Výstava je na chodbě katedry pedagogiky k vidění do konce května 2023.