Katedra pedagogiky
Fakulta pedagogická ZČU v Plzni
Chodské náměstí 1
306 14 Plzeň

doc. PhDr. Jan Šiška Ph.D. (hlavní řešitel projektu) – jsiska@kpg.zcu.cz

Mgr. Tereza Havránková (koordinátorka projektu) – truzicko@kan.zcu.cz