SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ĆESKÉ REPUBLICE, Z.S. (SPMP)