Department of Pedagogy
Faculty of Pedagogy, ZČU in Pilsen
Chodské náměstí 1
306 14 Plzeň

Assoc. PhDr. Jan Šiška Ph.D. (principal investigator of the project) – jsiska@kpg.zcu.cz

Mgr. Tereza Havránková (project coordinator) – truzicko@kan.zcu.cz