Životy žen a mužů s mentálním a vývojovým postižením byly historicky zatíženy vyloučením, segregací, institucionalizací a různými druhy omezení. V posledních pěti desetiletích došlo v České republice – pod vlivem myšlenkových směrů jako je hnutí za lidská práva a v poslední době také Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením – k posunu směrem ke komunitním službám a k plnému zapojení osob s postižením do společnosti. Proto je významné poznání faktorů, které tomu přispívají, nebo naopak brání.

Cílem projektu PEDAL (researching transitions of young people with intellectual disabilities) je vyplnit mezery v současném poznání žité zkušenosti mladých lidí s mentálním či vývojovým postižením, a to v klíčovém období přechodu ze školního vzdělávání do dospělého života. Za tímto účelem výzkumný tým inovativním způsobem kombinuje metody sociálních věd  s přístupy performativních umění a nových médií. Projekt nicméně necílí pouze na popis současné situace; jeho ambicí je také identifikovat a prozkoumat faktory spojené s úspěšným přechodem mladých lidí do dospělosti a podmínky nutné k tomu, aby školy a podpůrné služby dokázaly každého jedince s postižením podpořit v plnohodnotném a aktivním zapojení do společnosti.

Projekt je realizován za finanční podpory Grantové agentury České republiky.

Číslo projektu:   22-26896S