Prezentace na konferenci ALTER 2023

Během letošního ročníku mezinárodní konference ALTER 2023 se náš tým podělil o klíčové poznatky v rámci výzkumného projektu Pedal. Příspěvek s názvem „Pathways of Young People with Intellectual and Developmental Disabilities to Adulthood: Experiences, Facilitators and Barriers from Different Positions“ se zabýval důležitými aspekty tranzice mladých lidí s intelektovým a vývojovým postižením.

Diskutovali jsme o zkušenostech těchto mladých lidí, o faktorech, které mohou tento přechod usnadnit, i o potenciálních bariérách, které mohou stát v cestě. Cílem bylo nejen představit dílčí výsledky našeho výzkumu, ale také nabídnout platformu pro diskusi a výměnu zkušeností s dalšími odborníky v oboru.