Výstava obrazů Michaela Bednáře

Dne 30.3. se v prostorách plzeňské Papírny konala vernisáž výstavy žáků ZUŠ Trnka v Plzni. Během této velkoryse pojaté slavnosti s několika stovkami návštěvníků jsme se setkali s naším spolupracovníkem Michaelem Bednářem, který byl na zmiňované výstavě zastoupen třemi svými díly. Představil nám portréty svých oblíbených hrdinů: Odpadlíka a čerta z pohádky S čerty nejsou žerty. Třetí jeho vystavený obraz je abstraktní (na fotografii pod Odpadlíkem).

Během naší schůzky proběhl také rozhovor, ve kterém Michal kolegyni Černíkové vyprávěl o svých uměleckých aktivitách, kterým se léta věnuje, o úspěších dramatického souboru ZUŠ Trnka, ve kterém působí, a svých kolegyních a kolezích z tohoto volnočasového kroužku. V rozhovoru zmínil i další oblasti svých zájmů a také prozradil něco ze svého současného osobního života. Odkryl radost z partnerského vztahu, který právě prožívá, dávné přání být hospodským a vodácký výlet, na který se chystá s otcem a přáteli.