Speciální číslo časopisu IMPACT

Na konci měsíce srpna 2022 vyšlo speciální číslo časopisu IMPACT, které je věnované problematice přechodu v globálním kontextu pro osoby s intelektovým, vývojovým a jiným postižením.  Jedním s článků je i příspěvek, který představuje výzkumný projekt PEDAL (researching transitions of young people with intellectual disability)  a  výzkumný projekt centra Institute on Community Integration (ICI), School of Education and Human Development, University of Minnesota v Minneapolis.

 

Online verzi speciálního vydání naleznete zde: https://publications.ici.umn.edu/impact/35-2/cover