Úvodní workshop pro účastníky projektu

V adventním čase, 19. prosince 2022, proběhlo úvodní setkání účastníků projektu. Seznamovali jsme se navzájem a seznamovali jsme se s uměleckými disciplínami, které využijeme k mapování životní dráhy, osobních příběhů. …

Speciální číslo časopisu IMPACT

Na konci měsíce srpna 2022 vyšlo speciální číslo časopisu IMPACT, které je věnované problematice přechodu v globálním kontextu pro osoby s intelektovým, vývojovým a jiným postižením.  Jedním s článků je …