Účast Michaela Bednáře a Máši Černíkové na konferenci PORTA OMNIA 2023

Dne 23. března 2023 reprezentovali naši kolegové, Michael Bednář a Máša Černíková, náš výzkumný projekt na renomované konferenci pro mladé vědecké pracovníky s názvem PORTA OMNIA 2023. Tato událost se odehrávala na půdě Palackého univerzity v Olomouci.

V rámci sekce „Zprávy z výzkumu“ představili svůj inspirativní příspěvek pod názvem „Možnosti kreativních výpovědí v longitudinálním výzkumu“. Přednáška byla obohacena o bohatou výtvarnou dokumentaci z našich workshopů. Kromě toho Michael Bednář promítl krátký film, který nás zasvětil do světa obrazových knih a tvorby videoklipů, jakožto ukázkových příkladů kreativních výstupů našeho projektu.

V průběhu prezentace byl kladen velký důraz nejen na různorodé formy naší tvorby, ale také na filozofii a praxi fungování našich tvořivých dílen. Podtrhl se přitom význam vědomého formování vstřícného a kooperativního kolektivu pro úspěšné pokračování našeho výzkumu.