Úvodní workshop pro účastníky projektu

V adventním čase, 19. prosince 2022, proběhlo úvodní setkání účastníků projektu. Seznamovali jsme se navzájem a seznamovali jsme se s uměleckými disciplínami, které využijeme k mapování životní dráhy, osobních příběhů. Došlo jak na techniky výtvarné, hudební i performativní. Koláže, melodie, vyprávění a portréty zachycují, co má kdo rád, kde by chtěl být, co je mu milé a blízké, jaká jsou jeho přání.